[Τελευταία Ενημέρωση 24/6/2018]

Η εταιρία με διακριτικό τίτλο "Tern", εδρεύει στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ν. Πλαστήρα 100, με ΑΦΜ EL998864100 ΔΟΥ Ηρακλείου, έχει αναπτύξει την υπηρεσία sms-market.gr, η χρήση της οποίας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από τους παρακάτω όρους σας παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της εταιρίας. H Tern διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Όρους Χρήσης γνωστοποιώντας το κατά την επίσκεψη των χρηστών. Οι χρήστες της υπηρεσίας sms-market.gr οφείλουν να ενημερώνονται για κάθε τροποποίηση.Οι Όροι Χρήσης είναι προσβάσιμοι στους χρήστες στο κάτω μέρος όλων των σελίδων της υπηρεσίας. Κατά την διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη απαιτείται επιβεβαίωση αποδοχής των Όρων που αποτελεί προϋπόθεση για την αποστολή του απαραίτητου κωδικού πρόσβασης του νέου λογαριασμού. Η Tern θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες του κόμβου έχουν διαβάσει τους Όρους Χρήσης και έχουν συμμορφωθεί προς αυτούς. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συναίνεσή τους ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης σημαίνει αυτόματα και την παύση του δικαιώματος χρήσης της υπηρεσίας sms-market.gr.Οι υπηρεσίες του sms-market.gr απευθύνονται σε ενήλικες. Δεν επιτρέπεται σε ανήλικους να εγγράφονται και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών. Η Tern δεν φέρει καμία ευθύνη αν ανήλικοι επισκεφθούν ή κάνουν χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.Η υπηρεσία sms-market.gr προσφέρει ασφαλές περιβάλλον και τρόπο σύνδεσης με όλους τους χρήστες της καθώς και έγκυρες, ολοκληρωμένες, και αξιόπιστες πληροφορίες. Πάντοτε όμως οι χρήστες αποδέχονται ότι η Tern, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ελέγξει στο σύνολο του περιεχομένου και της ασφάλειας υπηρεσιών του sms-market.gr. Γι’ αυτό, η Tern δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για την την ασφάλεια και το περιεχόμενο της υπηρεσίας sms-market.gr.Η Tern δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων για τους οποίους υπάρχουν παραπομπές στην υπηρεσία sms-market.gr. Οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν γνώση και να αποδέχονται τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το περιεχόμενο της υπηρεσίας sms-market.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Tern και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από οποιοδήποτε χρήστη χωρίς την έγγραφη άδεια της Tern.
Το περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζεται στις σελίδες της υπηρεσίας sms-market.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των τρίτων οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο.

Οι χρήστες αποδέχονται τη σύννομη χρήση της υπηρεσίας sms-market.gr και συμφωνούν ότι δεν θα μεταδώσουν περιεχόμενο:

 • Παράνομο ή παράνομα αποκτηθέν
 • Που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιδιωτική ζωή ή οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου
 • Που έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη ή προσβλητικό
 • Παραπλανητικό με οποιοδήποτε τρόπο
 • Που ζημιώνει την φήμη της Tern
 • Διαφημιστικό χωρίς εξουσιοδότηση
 • Ανεπιθύμητο - Spam
 • Που θα επηρεάσει κακόβουλα λογισμικό ή εξοπλισμό
 • Κρίσιμο που πρέπει να παραδοθεί σε συγκεκριμένο χρόνο
 • Που δε σέβεται τις ώρες κοινής ησυχίας

Σε περίπτωση διατύπωσης παραπόνων ή παράβασης οποιουδήποτε Όρου Χρήσης η Tern μπορεί να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών της και να αφαιρέσει το υπόλοιπο του λογαριασμού χωρίς αποζημίωση.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι:

 • Όλες οι επεξεργασίες δεδομένων που θα πραγματοποιούν θα συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Θα σέβονται τα δικαιώματα των υποκειμένων όπως ορίζονται στον ΓΚΠΔ και θα έχουν την συγκατάθεση του κάθε υποκειμένου για κάθε επεξεργασία που πραγματοποιούν
 • Θα τηρούν οποιαδήποτε άλλη τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή νομοθεσία σε ισχύ
 • Θα αποζημιώσουν την Tern για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους Όρους Χρήσης


ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η υπηρεσία sms-market.gr παρέχει σε κάθε χρήστη, για αποκλειστικά προσωπική χρήση, ένα Κωδικό Πρόσβασης κατά την εγγραφή νέου χρήστη όπου ζητούνται το email του χρήστη και ο αριθμός του κινητού του. Ο Κωδικός Πρόσβασης αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη. Τόσο το email όσο και ο αριθμός κινητού πρέπει να είναι αληθή και έγκυρα προκειμένου να επιτραπεί η πρόσβαση στις υπηρεσίες του sms-market.gr. Οι χρήστες οφείλουν να αλλάξουν τον Κωδικό Πρόσβασης που τους στέλνεται στο κινητό. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται μονόδρομα κρυπτογραφημένοι ώστε να είναι αδύνατη η αποκρυπτογράφησή τους. Οι χρήστες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν τους Κωδικούς Πρόσβασης σε κανέναν. Όλες οι επεξεργασίες που εκτελούνται για τον λογαριασμό κάθε χρήστη τεκμαίρεται ότι έχουν εκτελεστεί από τον ίδιο χρήστη που φέρει και την ευθύνη για τις επεξεργασίες αυτές, όπως ορίζεται στον ΓΚΠΔ. H Tern δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι προσβάσιμη σε όλες τις ιστοσελίδες και η αποδοχή της αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών. Η Tern θεωρεί ότι όλοι οι χρήστες έχουν διαβάσει και συμφωνούν με Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.COOKIES

Η υπηρεσία sms-market.gr χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

 • αναγνώριση του χρήστη
 • πρόσβαση σε υπηρεσίες ή λειτουργίες
 • στατιστικούς λόγους
 • marketing

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies και πως τα χειριζόμαστε θα βρείτε στην Πολιτική CookiesΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την Tern στο τηλέφωνο 2810 334222 ή με email στη διεύθυνση info@sms-market.gr